Matej Mazúr

Matej Mazur

Microsoft Learn Student Ambassador

Student of High School of electrical engineering and Information Technology
Interested in C#, Power BI


Past sessions:

Ako začať vytvárať webové aplikácie s Blazor-om.

Ako začať vytvárať webové aplikácie s Blazor-om.

Pravdepodobne ste už niekedy vytvárali web stránky, niektorý možno pomocou...

Matej Mazúr Matej Mazúr